header image
 
 

6. 10. 2022 Praktická dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníků na dopravním hřišti v Domažlicích

25.10.2022 Divadelní představení Kocour v Botách

Organizace školního roku
Zahájení školního roku: 1. září 2022
Podzimní prázdniny: 26. říjen – 27. říjen 2022
Vánoční prázdniny: 23. prosinec 2022 – 2. leden 2023 (vyučování začne                                               v úterý 3. 1. 2023)
Pololetní prázdniny: 3. únor 2023
Jarní prázdniny: 13. března – 19. března 2023
Velikonoční prázdniny: 6. duben 2023
Ukončení školního roku: 30. červen 2023
Hlavní prázdniny: 1. červenec 2023 – 3. září 2023 (vyučování začne v pondělí 4. září  2023)

1. pololetí – 1. září 2022 – 31. leden 2023

2. pololetí – 1. únor 2023 – 30. červen 2023

Turistický pobyt v Nových Hutích – 25. – 29. 6. 2023

  1. ročník – Obecní úřad (Mgr. Renata Kubecová)
  2. a 3. ročník – 1. patro (Mgr. Václav Novák a Mgr. Jaromír Tippl
  3. ročník – přízemí (Mgr. Magdalena Keplová)
  4. ročník – 1. patro (Mgr. Jitka Kadlecová, Mgr. Lenka Mejsnarová, Dana Křížková)

Zvláštní zápis do MŠ i ZŠ Pocinovice pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, se koná ve středu 15. června 2022 od 8 -16 hodin.