header image
 
 

Krásné a pohodové prázdniny plné sluníčka a radosti

přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Pocinovice

Pozvánka na letní příměstské a pobytové tábory 2020 – ZŠ ...

Z technických důvodů bude jídelníček k nahlédnutí na nástěnce v chodbě ZŠ Pocinovice a v mateřských školách.

Děkujeme za pochopení.

29. září – divadelní představení Krejčík Honza Brepta a Kecálek

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,

byly přijaty k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21 děti s těmito registračními čísly:    1 a 2

V pondělí 25. května 2020 bude obnoven provoz ZŠ a MŠ Pocinovice včetně školní jídelny v běžné provozní době. Pravidla provozu a čestné prohlášení­ rodičů  doporučené­ MŠMT jsou ke stažení viz níže. Rodiče sdělí škole do 18. 5. 2020, zda jejich dítě nastoupí či nenastoupí. Rodiče dětí z MŠ podají informaci na tel.: 777 809 294. Rodiče žáků sdělí informaci třídnímu učiteli nebo na e-mail: zspocinovice@seznam.cz.

 • Provoz v MŠ  v obvyklém režimu od 6 – 16 hodin.
 • Provoz v ZŠ od 7:30 -15 hodin.
 • Vyučování v ZŠ bude trvat 4 vyučovací hodiny (od 8:00 hodin dle upraveného rozvrhu).
 • Zájmové odpolední činnosti  nejsou za úplatu, ranní družina nebude poskytována.
 • TV, činnosti mimo školu (plavání, N.Hutě) a kroužky se nebudou konat.
 • Školní stravování pro žáky ZŠ i MŠ bude zajišťováno, obědy budou vydávány od 11 -13 hodin tak, aby se jednotlivé skupiny v jídelně nesetkaly.
 • účast na výuce je dobrovolná dle uvážení rodičů
 • zákaz vstupu rodičů do budovy
 • nošení roušek na veřejnosti a společných prostorách školy, žáci budou mít s sebou nejméně 2 roušky na střídání v sáčcích, děti MŠ budou v budově bez roušek
 • omlouvání nepřítomnosti dětí a žáků  nejpozději do 3 dnů
 • dodržování rozestupů 2 metry před ZŠ i v budově
 • seznámit se s dokumentem PRAVIDLA PROVOZU V ZŠ a MŠ Pocinovice
 • podmínkou nástupu dne 25.5. je podepsané Čestné prohlášení (ke stažení na webových stránkách školy)

K základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy v Pocinovicích byli přijati všichni s registračními čísly 1 – 6.