header image
 
 

6. 1. 2022 setkání s aromaterapií (MŠ)

10. 1. 2022 setkání se speciální pedagožkou a p. učitelkou ZŠ (rodiče předškoláků)

Dne 13.10.2021 proběhly volby do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Pocinovice, přísp. org. 
Celkem rozdáno 40 platných volebních lístků pro kandidátku Bc. Petru Jakoubkovou. 
Ke dni voleb je přihlášeno na škole 55 žáků. 
Odevzdaných platných lístků : 38 
Pro kandidátku Bc. Petru Jakoubkovou: 38 volebních lístků 
Proti kandidátce: 0 volebních lístků 
Volební komise: Jana Rynešová                        
         Vendula Faulová  

 • 1.ročník – p. uč. Kubecová (OÚ)
 • 2. a 3. ročník – p. uč. Novák (1. patro)
 • 4. ročník – p. uč. Keplová (přízemí)
 • 5. ročník – p. uč. Kadlecová (1. patro)

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,

byly přijaty k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22 všechny přihlášené děti.

K základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy v Pocinovicích byli přijati všichni uchazeči.

Dokumenty potřebné k zápisu do Mateřské školy v Pocinovicích můžete stáhnout zde: