header image
 
 

jídelníček 24. – 28. 4. 2017

Ve čtvrtek 4. května 2017 od 10 – 12 hodin se koná zápis do mateřské školy.

S sebou přineste rodný list dítěte.

jídelníček 17. – 21. 4. 2017

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Pocinovice, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Od školního roku 2017/2018 jsou přijaty

k základnímu vzdělávání děti, jimž bylo v den zápisu přiděleno registrační číslo:1/2017 – 18/2017

V Pocinovicích 12. 4. 2017

jídelníček 10. – 14. 4. 2017