header image
 
 

pátek 18. 6. – MŠ celodopolední procházka s opékáním

po 21. – pá 26.6. – turistický pobyt v Nových Hutích

úterý 29. 6. – MŠ návštěva na statku

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,

byly přijaty k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22 všechny přihlášené děti.

K základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy v Pocinovicích byli přijati všichni uchazeči.

Dokumenty potřebné k zápisu do Mateřské školy v Pocinovicích můžete stáhnout zde:

Z technických důvodů bude jídelníček vystaven na nástěnce u vstupních dveří, v jídelně a v mateřských školách.