header image
 
 

8. září 2021 – výlet do ZOO (MŠ a 1. ročník)

22. září 2021 – výlet do Pohádkové chalupy v Mlázovech (MŠ a 1. ročník)

  • 1.ročník – p. uč. Kubecová (OÚ)
  • 2. a 3. ročník – p. uč. Novák (1. patro)
  • 4. ročník – p. uč. Keplová (přízemí)
  • 5. ročník – p. uč. Kadlecová (1. patro)

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,

byly přijaty k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22 všechny přihlášené děti.

K základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy v Pocinovicích byli přijati všichni uchazeči.

Dokumenty potřebné k zápisu do Mateřské školy v Pocinovicích můžete stáhnout zde: