header image
 
 

Od pondělí 4. ledna 2021 pokračuje MŠ a 1. a 2. ročník v normálním režimu, jako před Vánoci.

3., 4. a 5. ročník se bude vyučovat on-line dle rozvrhu na Teams.

V běžném provozu je i školní jídelna. Žáci, kteří se vyučují on-line, mají možnost si oběd odnést v jídlonosiči domů (nutno včas přihlásit v jídelně).

Z technických důvodů bude jídelníček vystaven na nástěnce u vstupních dveří, v jídelně a v mateřských školách.

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,

byly přijaty k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21 děti s těmito registračními čísly:    1 a 2

K základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy v Pocinovicích byli přijati všichni s registračními čísly 1 – 6.

Škola je zapojena do projektu MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva č. O2_18_063 pro Šablony II. „Učíme se pro budoucnost“.