header image
 
 

Z technických důvodů bude jídelníček vystaven na nástěnce u vstupních dveří, v jídelně a v mateřských školách.

pátek 2. října – jóga

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,

byly přijaty k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21 děti s těmito registračními čísly:    1 a 2

K základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy v Pocinovicích byli přijati všichni s registračními čísly 1 – 6.

Škola je zapojena do projektu MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva č. O2_18_063 pro Šablony II. „Učíme se pro budoucnost“.

výroční zpráva o hospodaření 2018