header image
 
 

Dokumenty potřebné k zápisu do Mateřské školy v Pocinovicích můžete stáhnout zde:

V pondělí 12. dubna 2021 se obnovuje prezenční výuka v MŠ (poslední ročník-předškoláci) a ZŠ. Další info naleznete v e-mailech od vyučujících.

instruktážní video :  : https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

informační video:  https://www.youtube.com/watch?v=yg2Tkajclzw

Nejčastější dotazy: NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY RODIČŮ

Z technických důvodů bude jídelníček vystaven na nástěnce u vstupních dveří, v jídelně a v mateřských školách.

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,

byly přijaty k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21 děti s těmito registračními čísly:    1 a 2

K základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy v Pocinovicích byli přijati všichni s registračními čísly 1 – 6.