header image
 
 

Krásné a pohodové prožití léta přeje

                                                               kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Pocinovice

Související obrázek

přijetí MŠ 2019

pátek 21. 6. – čtvrtek 27.6. – pobyt na Nových Hutích

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro šk

Žádost o příjetí dítěte do MŠ 2019

oznámení o přijetí 2019

Žádost o příjetí dítěte do MŠ 2019

ZÁPIS – KRITÉRIA 2019

výroční zpráva o hospodaření 2018