Předběžný přehled akcí na šk. rok 2018/2019

plavání ve Kdyni – 4. – 5. ročník – 11. 3. – 22. 3.

pátek 5. 4. – Muzikál Annie Klatovy (3. – 5. ročník)

úterý 9. 4. – zápis do 1.třídy 15-17.30 hod

pátek 12.4. – divadelní představení V korunách stromů – jaro

pondělí 15. 4. – třídní schůzky 15-17 hod

čtvrtek 2. 5. – zápis do MŠ 10-12 hod

pátek 3. 5. – přehlídka vojenské techniky na návsi, zpívání

neděle 5. 5. – besídka maminkám od 14 hod

středa 15. 5. – cvičení jógy pro MŠ a ZŠ

sobota 25. 5. – taneční vystoupení v Libkově na setkání rodáků

čtvrtek 6. 6. – tančíme s pohybem (tělocvik)

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://zspoc.maleskoly.info/wp-trackback.php?p=1183 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.