Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2020/2021

K základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy v Pocinovicích byli přijati všichni s registračními čísly 1 – 6.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.