ROZHODNUTÍ o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/21

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,

byly přijaty k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21 děti s těmito registračními čísly:    1 a 2

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.