Šablony II.

Škola je zapojena do projektu MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva č. O2_18_063 pro Šablony II. „Učíme se pro budoucnost“.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.