header image
 
 

O nás

Základní škola a Mateřská škola Pocinovice

Organizace školy ve šk. roce 2020/2021
Čtyřtřídní škola s 1. – 5. ročníkem, 56 žáků.
Počty žáků
1. ročník –   6
2. ročník – 14
3. ročník – 15
4. ročník – 12
5. ročník –   9

Rozdělení tříd
I. třída (1. patro) – 1. a 2. ročník (Mgr. Renata Kubecová)
II. třída (1. patro) – 5. ročník (Mgr. Jitka Kadlecová,  Mgr.Lenka Mejsnarová)
III. třída (přízemí) – 3. ročník (Mgr. Magdalena Dušáková + asist. Dana                                                 Křížková)
IV. třída (Obecní úřad) – 4.ročník (Mgr. Václav Novák + asist. ped. Jaromír                                                  Tippl)

Pracovníci školy
ředitelka:
Ing. Mgr. Jitka Kadlecová
učitelky ZŠ:
Mgr. Renata Kubecová
Mgr. Lenka Mejsnarová
Mgr. Václav Novák
Mgr. Magdalena Dušáková
učitelky MŠ: 
Lenka Sauerová – učitelka
Jana Rynešová – vedoucí učitelka,  odpovědná za aktualizaci www. stránek
vychovatelka ŠD:
Vendula Faulová
asistenti pedagoga:
Jaromír Tippl

Dana Křížková

vedoucí ŠJ:
Jitka Habadová
vedoucí kuchařka:
Lucie Plhalová
pracovnice provozu:
Helena Červeňáková
školnice:
Vendula Faulová
uklízečka:
Helena Nejedlá

Vzdělávací program
1., 2., 3., 4. a 5. ročník – Učíme se pro život, platnost od 1. 9. 2007

Kroužky 

Pohybové hry

Pěvecký

Vybíjená

Anglický jazyk

Taneční

Organizace školního roku
Zahájení školního roku: 1. září 2020
Podzimní prázdniny: 29. říjen – 30. říjen 2020
Vánoční prázdniny: 23. prosinec 2020 – 3. leden 2021 (vyučování začne                                               v  pondělí 4. 1. 2021)
Pololetní prázdniny: 29. leden 2021
Jarní prázdniny: 22. únor 2021 – 28. únor 2021
Velikonoční prázdniny: 1. duben 2021
Ukončení školního roku: 30. červen 2021
Hlavní prázdniny: 1. červenec 2021 – 31. srpen 2021 (vyučování začne 1.                                           září  2021)

1. pololetí – 1. září 2020 – 28. leden 2021

2. pololetí – 1. únor 2021 – 30. červen 2021

Turistický pobyt v Nových Hutích – pátek 18. –  pátek 25. 6. 2021