header image
 
 

O nás

Základní škola a Mateřská škola Pocinovice

Organizace školy ve šk. roce 2018/2019
Čtyřtřídní škola s 1. – 5. ročníkem, 59 žáků.
Počty žáků
1. ročník – 14
2. ročník – 12
3. ročník –   8
4. ročník –  18
5. ročník –   7

Rozdělení tříd
I. třída (1. patro) – 4. ročník  (Mgr. Magdalena Dušáková)
II. třída (1. patro) – 3. a 5. ročník (Mgr. Jitka Kadlecová)
III. třída (přízemí) – 1.  ročník (Mgr. Renata Kubecová)
IV. třída (Obecní úřad) – 2. ročník (Mgr. Václav Novák)

Pracovníci školy
ředitelka:
Ing. Mgr. Jitka Kadlecová
učitelky ZŠ:
Mgr. Renata Kubecová
Mgr. Lenka Mejsnarová
Mgr. Václav Novák
Mgr. Magdalena Dušáková
učitelky MŠ: 
Lenka Sauerová – učitelka
Jana Rynešová – vedoucí učitelka,  odpovědná za aktualizaci www. stránek
vychovatelka ŠD:
Vendula Faulová
asistenti pedagoga:
Jaromír Tippl

Denisa Lepší

Dana Křížková

vedoucí ŠJ:
Jitka Habadová
kuchařka:
Anna Švejdová
pomocná síla v kuchyni: 
Helena Červeňáková
školnice:
Vendula Faulová
uklízečka:
Helena Nejedlá

Vzdělávací program
1., 2., 3., 4. a 5. ročník – Učíme se pro život, platnost od 1. 9. 2007

Kroužky 

Pohybové hry

Pěvecký

Vybíjená

Náboženství

Anglický jazyk

Taneční

Organizace školního roku
Zahájení školního roku: pondělí 3. září 2018
Podzimní prázdniny: pon. 29. října – út – 30. října 2018
Vánoční prázdniny: so 22. prosince 2018 – 2.ledna 2019
Pololetní prázdniny:  pá 1. února 2019
Jarní prázdniny:  11. – 17. února 2019
Velikonoční prázdniny: čt 18. – pá 19. dubna 2019
Ukončení školního roku: pá 28. června 2019
Hlavní prázdniny: 29. června – 1. září 2019  (vyučování začne 2. září 2019)

1. pololetí – 3. září 2018 – 31. ledna 2019

2. pololetí –  1. února 2019 – 28. června 2019

Turistický pobyt v Nových Hutích – pá 21. – čt 27. června 2019