header image
 
 

O nás

Základní škola a Mateřská škola Pocinovice

Organizace školy ve šk. roce 2019/2020
Čtyřtřídní škola s 1. – 5. ročníkem, 64 žáků.
Počty žáků
1. ročník – 14
2. ročník – 13
3. ročník – 12
4. ročník –  8
5. ročník –  17

Rozdělení tříd
I. třída (1. patro) – 2. a 4. ročník  (Mgr. Magdalena Dušáková + asist. ped. Dana Křížková)
II. třída (1. patro) – 5. ročník (Mgr. Jitka Kadlecová a Mgr. Lenka Mejsnarová)
III. třída (přízemí) – 1. ročník (Mgr. Renata Kubecová)
IV. třída (Obecní úřad) – 3. ročník (Mgr. Václav Novák + asist. ped. Jaromír Tippl)

Pracovníci školy
ředitelka:
Ing. Mgr. Jitka Kadlecová
učitelky ZŠ:
Mgr. Renata Kubecová
Mgr. Lenka Mejsnarová
Mgr. Václav Novák
Mgr. Magdalena Dušáková
učitelky MŠ: 
Lenka Sauerová – učitelka
Jana Rynešová – vedoucí učitelka,  odpovědná za aktualizaci www. stránek
vychovatelka ŠD:
Vendula Faulová
asistenti pedagoga:
Jaromír Tippl

Dana Křížková

vedoucí ŠJ:
Jitka Habadová
vedoucí kuchařka:
Lucie Plhalová
pracovnice provozu:
Helena Červeňáková
školnice:
Vendula Faulová
uklízečka:
Helena Nejedlá

Vzdělávací program
1., 2., 3., 4. a 5. ročník – Učíme se pro život, platnost od 1. 9. 2007

Kroužky 

Pohybové hry

Pěvecký

Vybíjená

Náboženství

Anglický jazyk

Taneční

Organizace školního roku
Zahájení školního roku: 2. září 2019
Podzimní prázdniny:  29. října –  30. října 2019
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020
Pololetní prázdniny:  31. ledna 2020
Jarní prázdniny:  17. – 23. února 2020
Velikonoční prázdniny: 9. dubna 2020
Ukončení školního roku: 30. června 2020
Hlavní prázdniny: 1. července – 31. srpna 2020  (vyučování začne 1. září 2020)

1. pololetí – 2. září 2019 – 30. ledna 2020

2. pololetí –  3. února 2020 – 30. června 2020

Turistický pobyt v Nových Hutích – pá 19. – pá 26. června 2020