header image
 
 

Škola je zapojena do projektu MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva č. O2_18_063 pro Šablony II. „Učíme se pro budoucnost“.

výroční zpráva o hospodaření 2018

Informace_o_zpracování_osobních_údajů

výroční zpráva 2017-18

výroční zpráva 2016-17

výroční zpráva o hospodaření 2017 Pocinovice

výroční zpráva 2016-17

výroční zpráva 2014-15

výroční zpráva o hospodaření 2015

výroční zpráva o hospodaření 2014

výroční zpráva 2013-14