Rozmístění ročníků pro šk.rok 22/23

  1. ročník – Obecní úřad (Mgr. Renata Kubecová)
  2. a 3. ročník – 1. patro (Mgr. Václav Novák a Mgr. Jaromír Tippl
  3. ročník – přízemí (Mgr. Magdalena Keplová)
  4. ročník – 1. patro (Mgr. Jitka Kadlecová, Mgr. Lenka Mejsnarová, Dana Křížková)

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.