header image
 
 

O nás

Základní škola a Mateřská škola Pocinovice

Organizace školy ve šk. roce 2022/2023
Čtyřtřídní škola s 1. – 5. ročníkem, 57  žáků.

Počty žáků
1. ročník – 13
2. ročník – 10
3. ročník –   8
4. ročník – 13
5. ročník – 13

Rozdělení tříd
I. třída (1. patro) – 2. a 3. ročník (Mgr. Václav Novák+ asist.  Mgr. Jaromín Tippl)
II. třída (1. patro) – 5. ročník (Mgr. Jitka Kadlecová,  Mgr.Lenka Mejsnarová + asist. Dana                                                            Křížková)
III. třída (přízemí) – 4. ročník (Mgr. Magdalena Keplová )
IV. třída (Obecní úřad) – 1.ročník (Mgr. Renata Kubecová)

Pracovníci školy
ředitelka:
Ing. Mgr. Jitka Kadlecová
učitelky ZŠ:
Mgr. Renata Kubecová
Mgr. Lenka Mejsnarová
Mgr. Václav Novák
Mgr. Magdalena Keplová
učitelky MŠ: 
Lenka Sauerová – učitelka
Jana Rynešová – vedoucí učitelka,  odpovědná za aktualizaci www. stránek
vychovatelka ŠD:
Vendula Faulová
asistenti pedagoga:
Mgr. Jaromír Tippl

Dana Křížková

vedoucí ŠJ:
Jitka Habadová
vedoucí kuchařka:
Lucie Plhalová
pracovnice provozu:
Helena Červeňáková
školnice:
Vendula Faulová
uklízečka:
Jaroslava Sokolová

Vzdělávací program
1., 2., 3., 4. a 5. ročník – Učíme se pro život, platnost od 1. 9. 2020

Kroužky 

Pohybové hry

Pěvecký

Vybíjená

Anglický jazyk

Taneční

Organizace školního roku
Zahájení školního roku: 1. září 2022
Podzimní prázdniny: 26. říjen – 27. říjen 2022
Vánoční prázdniny: 23. prosinec 2022 – 2. leden 2023 (vyučování začne                                               v úterý 3. 1. 2023)
Pololetní prázdniny: 3. únor 2023
Jarní prázdniny: 13. března – 19. března 2023
Velikonoční prázdniny: 6. duben 2023
Ukončení školního roku: 30. červen 2023
Hlavní prázdniny: 1. červenec 2023 – 3. září 2023 (vyučování začne v pondělí 4. září  2023)

1. pololetí – 1. září 2022 – 31. leden 2023

2. pololetí – 1. únor 2023 – 30. červen 2023

Turistický pobyt v Nových Hutích – 25. – 29. 6. 2023