header image
 
 

Zápis do Mateřské školy v Pocinovicích se koná 10. května 2022 od 10-12 hodin v prostorách mateřské školy.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Naše škola realizuje projekt Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Cílem aktivity je podpořit žáky se slabším socioekonomickým zázemím a žáky ohrožených školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizovat prezenční výuku ve školách. Tento stav vede k dalšímu prohlubování nerovností mezi žáky, ale i školami. Doučování má kromě složky vedoucí k doplnění znalostí a dovedností také významný socializační efekt.

Tento projekt je financován z fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Sběr papíru ve škole byl ukončen.

Dne 13.10.2021 proběhly volby do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Pocinovice, přísp. org. 
Celkem rozdáno 40 platných volebních lístků pro kandidátku Bc. Petru Jakoubkovou. 
Ke dni voleb je přihlášeno na škole 55 žáků. 
Odevzdaných platných lístků : 38 
Pro kandidátku Bc. Petru Jakoubkovou: 38 volebních lístků 
Proti kandidátce: 0 volebních lístků 
Volební komise: Jana Rynešová                        
         Vendula Faulová  

OP VVV – ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ

ŠABLONY III – 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Název projektu dle MS2014+: Zdokonalujeme se v projektu Šablony III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021701

Poskytnutá výše dotace 402.909 Kč

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.